Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

20:29
8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viairmelin irmelin
20:28
17:57
1543 d69c
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapannaniczyja pannaniczyja
17:55
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viapannaniczyja pannaniczyja
17:54

Milczymy, by nie pogorszyć sprawy. Tracimy szanse nic nie mówiąc.

Reposted frombomdia bomdia viapannaniczyja pannaniczyja
17:54
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viapannaniczyja pannaniczyja
17:54
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viapannaniczyja pannaniczyja
17:54
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannaniczyja pannaniczyja
17:53
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viapannaniczyja pannaniczyja
17:52
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viapannaniczyja pannaniczyja
17:52
2149 1842
Reposted fromTankistD TankistD viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
17:52
6139 2eac 500
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
17:51
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
17:51
8587 e2fe 500
17:51
1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

17:50
3530 915b 500
17:50
17:50
17:49
17:48
4666 b5c1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl