Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

17:51
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
17:51
8587 e2fe 500
17:51
1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

17:50
3530 915b 500
17:50
17:50
17:49
17:48
4666 b5c1 500

June 21 2017

00:42
8239 95d4
00:42
6032 bec5 500
00:41
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
00:40
00:40
5556 fc89
Reposted fromdziewcze dziewcze viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
00:40
7583 e5b1 500

weheartdogs:

nothing has ever been more true

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaraindrops raindrops
00:37
8300 4478 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaraindrops raindrops
00:37
0046 0058 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaraindrops raindrops
00:36
1700 14e2 500
Reposted fromidiod idiod viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
00:35
2901 aad5 500
00:34
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannaniczyja pannaniczyja
00:34
5121 4b87 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl