Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

00:42
8239 95d4
00:42
6032 bec5 500
00:41
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
00:40
00:40
5556 fc89
Reposted fromdziewcze dziewcze viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
00:40
7583 e5b1 500

weheartdogs:

nothing has ever been more true

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viaraindrops raindrops
00:37
8300 4478 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaraindrops raindrops
00:37
0046 0058 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaraindrops raindrops
00:36
1700 14e2 500
Reposted fromidiod idiod viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
00:35
2901 aad5 500
00:34
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannaniczyja pannaniczyja
00:34
5121 4b87 500

May 20 2017

22:33
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
22:32
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
22:32
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
22:31
9887 b85f
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
22:31
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viairmelin irmelin
22:30
2580 3407
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viairmelin irmelin
22:30
4938 5bc7
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
22:30
7379 d02f
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl